10/2006-02/2009 / RESTORATION OF PALACE - REKONSTRUKCE PALÁCE - RENOVATION DU PALAIS - RESTAURO DEL PALAZZO MUNICIPALE: ACQUAVIVA DELLE FONTI, BARI, IT

10/2006-02/2009 / RESTORATION OF PALACE - REKONSTRUKCE  PALÁCE - RENOVATION DU PALAIS - RESTAURO DEL PALAZZO MUNICIPALE: ACQUAVIVA DELLE FONTI, BARI, IT

COMPLETED - INAUGURE - DOKONČENO - INAUGURATO 02/2009

PHOTOS - FILIPPO VINARDI AND GAP ARCHITETTI ASSOCIATI

 

RESTORATION OF THE NORTHERN WING OF THE MUNICIPAL PALACE (EX-PRISON, ORIGINALLY A NORMAN CASTLE) IN ACQUAVIVA DELLE FONTI, BARI, IT

EXECUTIVE PROJECT, 10-11/2006,

CONSTRUCTION AND AMMENDMENTS TO DOCUMENTATION, 2007-2009

 

REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA MĚSTSKÉHO PALÁCE (DŘÍVE VĚZNICE, PŮVODNĚ NORMANSKÝ HRAD) V ACQUAVIVĚ DELLE FONTI, BARI, IT

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE, 10-11/2006

REALIZACE A ÚPRAVY DOKUMENTACE BĚHEM REALIZACE, 2007-2009

 

RENOVATION DE L'AILE NORD DU PALAIS MUNICIPALE (EX-PRISON, D'ORIGINE UNE FORTERESSE NORMANDE) D'ACQUAVIVA DELLE FONTI, BARI, IT

PROJET EXECUTIF, 10-11/2006

CHANTIER ET CHANGEMENTS A LA DOCUMENTATION, 2007-2009

 

RESTAURO DELL'ALA NORD DEL PALAZZO MUNICIPALE (EX-CARCERE, ALL'ORIGINE UN CASTELLO NORMANNO) AD ACQUAVIVA DELLE FONTI, BARI, IT

PROGETTO ESECUTIVO, 10-11/2006

CANTIERE E APPROFONDIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE, 2007-2009


MORE - VÍCE - PLUS - PIU'

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-02-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-03-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-04-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-05-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-06-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-07-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-08-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-09-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-10-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-11-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-12-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-13-jpg/

—————

/album/more-vice-plus-piu21/acquaviva-14-jpg/

——————————